Rådgiving

ER DU USIKKER PÅ NOE I FORBINDELSE MED FLYTTINGEN?

Dersom du ønsker råd fra noen som har flytting som profesjon, kan du benytte vår rådgiver. Vi gir profesjonelle råd og kan koordinere hele flyttejobben for deg. Rådgiverens aktiviteter fokuserer hovedsaklig på administrative, organisatoriske og praktiske gjøremål.

Eksempler på aktiviteter vi kan gi råd om, eller gjennomføre for deg:

  • Sende adresseendrings meldinger.
  • Endre abonnement og kontrakter (tv, internett, telefon etc.)
  • Informere nødvendige myndighetere.
  • Foreta nødvendig kommunikasjon med helsevesenet.
  • Overlevering av hus til selskap, eller privatpersoner.
  • Utarbeidelse av rom planer.
  • Utarbeidelse av pakkeplan.
  • Innhenting og pakking av innbo.
  • Gjøre objekt klar for markedsføring og salg.
  • Organisere utvask.

Kontakt oss

    Blakkens vei 37, 1281 Oslo, Norway

    2216 2216

    45 90 21 45

    admin@flytt.no

    www.flytt.no

Følg oss