møbelmontering

Flytt.no tilbyr levering og montering av nye møbler og inventar til våre bedriftskunder. Vi tilbyr også de-/oppmontering av brukte møbler og inventar ved flytting av kontor. Vi kan også gi støtte til

bedrift flytting

som transporterer gods. Ved denne metoden kan du spare kostnader som oppstår ved overtidsbetaling.

Kontakt oss på 22 16 22 16 eller 45 90 21 45 for mer informasjon!

Kontakt oss

    Blakkens vei 37, 1281 Oslo, Norway

    2216 2216

    45 90 21 45

    admin@flytt.no

    www.flytt.no

Følg oss